Inflation Reduction Act

Welke kansen biedt deze Amerikaanse historische wet voor NL bedrijven
m.b.t duurzaamheid, energie en infrastrucuur?

In 2022 heeft President Biden de Inflation Reduction Act (IRA) ondertekend met o.a. een stimuleringspakket voor de verduurzaming van de Amerikaanse economie, energie en infrastructuur. Specifiek ligt de focus op onderwerpen zoals elektrisch vervoer, waterstof, windenergie, en zonnepanelen.

Doel is om de CO2 uitstoot met 40% te verminderen voor 2030 ten opzichte van 2005. Het grootste deel van het budget gaat naar duurzame energie (circa 250 miljard dollar), gevolgd door de industrie (circa 50 miljard dollar) en transport/elektrische voertuigen (circa 25 miljard dollar).

 Het totale pakket bevat een duidelijke ketenbenadering, waarbij niet alleen de vraag naar cleantech en duurzame energie wordt gestimuleerd, maar ook investeringen in productielocaties in de VS om aan deze gestegen vraag te kunnen voldoen. Hierbij moeten ook grondstoffen en onderdelen voor deze producten zoveel mogelijk uit de VS komen. De regering Biden richt zich hiermee op maximale waarde creatie binnen de VS. De binnenlandse zonnepanelen industrie zou hierdoor bijvoorbeeld een boost moeten krijgen, alsmede de elektrische vervoer (EV) industrie. 

Vrijwel direct na ondertekening werd al zichtbaar dat de IRA leidt tot extra investeringen in de VS. Voor Nederlandse bedrijven liggen er ook kansen om te profiteren van de IRA. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de BABA randvoorwaarden die in de IRA zijn opgenomen. Nederlandse bedrijven die willen profiteren van de IRA kunnen daardoor bijvoorbeeld een deel van de productie in de VS moeten uitvoeren of vergaande samenwerkingen moeten aangaan met Amerikaanse bedrijven.